ภาพยนตร์และการเขียนบท

เว็บบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่สนใจทางด้านภาพยนตร์และการชอบเขียนบทหนังสั้น บทโฆษณา หรือไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทนิยาย การเป็นนักเขียนบทละครที่ดีนั้น นอกจากจะต้องรู้จัก “เขียน” และรู้จักทฤษฏีการเขียนบทต่างๆ แล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เสริมสร้างทักษะในการเขียนบทละครได้เป็นอย่างดีคือ การอ่าน การดูและการจินตนาการและเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้ดี

ผู้เขียนบทรู้จักอ่านบทละครของคนอื่น อ่านบทละครแบบต่างๆ ที่มีชื่อเสียงหรือควรค่าแก่การศึกษา ตลอดจนการได้ชมโปรดักชั่นละครต่างๆ เยอะแล้ว ผู้เขียนก็ย่อมที่จะได้ซึมซับและรู้จักวิธีการเล่าเรื่อง กลวิธีการเขียนบทของนักเขียนแต่ละคนเพื่อนำมาเป็นแนวทางประยุกต์กับงานของตน ictfestantigua.com

อย่างไรก็ตาม การบอกให้อ่านและดูงานของคนอื่นๆ เยอะๆ นั้นไม่ได้หมายความว่าให้ไปก๊อปความคิดหรือลอกเลียนแบบวิธีมาแต่อย่างใด หากแต่สิ่งสำคัญคือการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้ดูว่ากลวิธีและศิลปะในการ สื่อสารของบทละครนั้นมีมากมาย มีทั้งแบบที่ได้ผลและไม่ได้ผล ฉะนั้นผู้เขียนบทละครจึงจำเป็นต้อง “เปิดตา” ดูงานต่างๆ ให้เห็นข้อดีข้อเสียของวิธีการต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ให้ออกว่าหากต้องนำมาประยุกต์หรือปรับใช้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหรือต้องแก้ไขจุดใด การที่ เรามีจินตนาการจะทำให้การคิดบทและการเขียนบทของเราอ่านแล้วรู้สึกน่าติดตาม มากขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีความจินตนาการในการคิดบทมีการลอกเลียนแบบทำให้ผู้ที่อ่านบท เราหรือผู้ที่กำลังจะมีความสนใจติดตามอาจจะเกิดความน่าเบื่อ เพราะอาจจะเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยอ่านมาก ฉะนั้นหลักสำคัญที่สุดของการเขียนบทคือการทำให้เกิดจินตนาการในเรื่องที่ อยากจะเขียน

นี่อาจจะเป็นเทคนิคเล็กน้อยแต่สำคัญมากกับผู้ที่คิดจะเป็นนักเขียนบทละคร ตลอดไปจนถึงศิลปินในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือกการออกแบบด้วยเช่นกัน