แห่งยุคสมัยใหม่นี้ต้องการพื้นที่ที่สามารถ

ในยุคแรกของการกำเนิดภาพยนตร์ สถานที่จัดฉายภาพยนตร์มักจะถูกดัดแปลงจากโรงละคร เนื่องด้วยมหรสพแห่งยุคสมัยใหม่นี้ต้องการพื้นที่ที่สามารถ
จุผู้ชมจำนวนมากที่หลั่งไหลมาชมความอัศจรรย์ของภาพที่กระดิกได้ และเมื่อมีการคิดจะสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้น สถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่มก็ยังคงถอดแบบมาจากโรงละครขนาดใหญ่ และสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์เช่นนี้ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก

เมื่อกาลเวลาผันผ่านไป ความตื่นตาตื่นใจของผู้ชมภาพยนตร์เริ่มน้อยลง ictfestantigua.com ภาพยนตร์เริ่มกลายเป็นมหรสพที่คุ้นชิน กอปรกับการเกิดขึ้นของสิ่งบันเทิงอื่น ๆ อย่างโทรทัศน์ ธุรกิจภาพยนตร์เริ่มเปลี่ยนไป มีภาพยนตร์ถูกสร้างและออกฉายต่อสัปดาห์มากขึ้น รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนก็เริ่มต้องการความสะดวกสบายมากกว่าความหรูหรา โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เริ่มปิดตัว และแทนที่ด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก หรือโรงภาพยนตร์แบบมัลติเพล็กซ์อย่างในปัจจุบัน

ขนาดที่ใหญ่โตของโรงภาพยนตร์เริ่มกลายเป็นภัยต่อตัวโรงภาพยนตร์เอง ค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งานและดูแลรักษาโรงภาพยนตร์ไม่คุ้มกับจำนวนผู้ชมที่ลดลง บางแห่งก็ต้องปิดตัวไป หรือถูกทิ้งร้างไว้ การทุบทำลายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโรงภาพยนตร์แห่งนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อนำไปสร้างศูนย์การค้า อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บางแห่งก็อาจจะถูกดัดแปลงไปทำประโยชน์อื่น ๆ แล้วแต่สถานที่นั้นจะอำนวย

แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาให้สามารถเป็นสถานที่เพื่อการจัดฉายภาพยนตร์ หรือจัดกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ โดยยังคงสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของโรงภาพยนตร์นั้นไว้ได้อย่างดี ซึ่งโครงการการชุบชีวิตโรงภาพยนตร์นี้ บ้างก็เป็นโครงการที่สร้างสรรค์โดยชุมชน บ้างก็ได้รับการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานรัฐบาล หรือบ้างก็เป็นหน่วยงานเอกชนที่เห็นคุณค่าทางธุรกิจ ซึ่งโครงการชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่านี้ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาเรื่อง “ชุบชีวิตโรงภาพยนตร์เก่า” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยได้เชิญ ดร. รังสิมา กุลพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม และ Philip Jablon เจ้าของโครงการ The Southeast Asia Movie Theater มาพูดคุยถึงการจัดการบูรณะโรงภาพยนตร์เก่าในหลาย ๆ แห่ง รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะผลักดันโครงการบูรณะโรงภาพยนตร์เก่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย