Aquaman

Aquaman

  โชว์กล้ามท้าคลื่นใหญ่และควงตรีศูล (…ที่ดันเป็นห้าง่ามแทนสามง่าม) ในหนัง Justice League มาแล้ว คราวนี้ได้เวลา Aquaman ปล่อยหนังเดี่ยวของตัวเองออกมาบ้าง นอกจากกล้ามสวยๆ ของตัวเอก คราวนี้เราจะได้เ…