Bumble Bee

Bumble Bee

  ภาพยนตร์ภาคแยกเดี่ยวของรถแปลงร่างคันสีเหลืองขวัญใจแฟนหนังหุ่นยนต์กับ Bumble Bee ที่ในภาคนี้จะเล่าถึงเรื่องราวหลังจากการอพยพลงมาที่โลกช่วงหลังสงครามกลางเมืองที่ดาวไซเบอร์ตรอน บัมเบิ้ลบีหนึ่งในนั…